X

今天是:今天是 2022年01月22日

港好江南公司承担狮子山邻里中心及农贸市场地质灾害治理工程

发布日期:2021-06-18 浏览次数:2382

       日前,港好江南公司承担狮子山邻里中心及农贸市场地质灾害治理工程,主要对该地块内溶(土)洞、溶蚀裂隙进行注浆充填封堵。

       该项目位于铜陵市狮子山老城区,狮子山北路以东,地块南西局部被龙塘湖破碎带穿过,其属于导水断层,破碎带与灰岩接触地段溶蚀裂隙发育,历史上曾发生过岩溶塌陷地质灾害。主体建筑部分钻孔灌注桩位于该断层破碎带区域,断层破碎带的存在对建设工程的开展存在不利影响。

       为降低甚至消除断层破碎带对岩溶塌陷地质灾害的诱发作用,消除对建设工程的不利影响,通过注浆充填封堵溶(土)洞、破碎带、溶蚀裂隙等水力通道,阻隔地表水下渗及地下水渗流通道,同时一定程度提高地基承载力,目前该治理工程正在紧张施工中。

                                                                           (港好江南公司)